กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดศูนย์บริการ Call Center

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดศูนย์บริการ 'Call Center' เพื่อให้บริการข้อมูลด้านกงสุล เช่น การทำหนังสือเดินทาง การขอวีซ่า และการติดต่อฉุกเฉิน รวมทั้งช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ Call Center : 02-572-8442 กรณีโทรจากต่างประเทศ กด +66 2572 8442
Official LINE ID : Thaiconsular
Moblie application : Thaiconsular

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร