สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนรัฐบาล (สำหรับบุคคลในต่างประเทศ) จำนวน 13 ทุน

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการศึกษา ทาง email ไปยังสำนักบริการบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ ที่ permsec0208@mfa.go.th ในโอกาสแรก และต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานฉบับจริงทั้งหมดภายใน 17 ส.ค. 2552 ด้วยวิธีดังนี้

  1. ยื่นด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวรฯ ต่างๆ ทั่วโลก
  2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400 หรือถึงสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวรฯ ต่างๆ ทั่วโลก

ทั้ง นี้ จะถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทาง หรือวันที่ที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และคณะทูตถาวร ประทับตราจดหมายของผู้สมัครเป็นสำคัญ เอกสารที่ส่งหลังวันที่ 17 ส.ค. 2552 จะไม่รับพิจารณา ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.mfa.go.th และ www.ocsc.go.th

อ่านประกาศจากทางกระทรวงที่นี่

This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london

 

เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ประกาศ
ที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours.


 

Newsletter:Thailand Focus 

Vol.1/2016

Vol.2/2016

YouTube Channel

การบรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559

  เพลงพระผู้ให้


เพลงเจ็บไข้รักษา
  เพลงวิทยารวมใจ
  เพลงขานไขอาชีวะ
  เพลงศิลปหัตถกรรม

 

เพลงลำนำทอผ้า
เพลงปวงข้าฯ ถวายพระพร